RESERVAR SESIÓN

TERMES I CONDICIONS

Us preguem que llegiu aquests termes i condicions amb atenció, que els guardeu i que indiqueu que hi esteu d’acord durant el procés de registre i abans de fer servir el lloc web www.reburn-studio.com, l’aplicació o qualsevol altre mitjà en línia operat per Reburn Studio, amb NIF B66556259, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44987, foli 100, full B473359. Es pot accedir a la versió més actual d’aquests termes i condicions a www.reburn-studio.com, així com a l’aplicació Reburn Studio. Quan utilitzeu el lloc web, l’aplicació i qualsevol altre mitjà en línia a nom de Reburn Studio, accediu a complir aquests termes. Només teniu autorització per fer ús dels serveis de Reburn Studio si esteu d’acord a complir totes les lleis i normatives aplicables als termes i condicions. Addicionalment, quan feu ús dels serveis de Reburn Studio us comprometeu a complir totes les normatives d’ús existents i publicades per Reburn Studio. 

Si no hi esteu d’acord, podeu abandonar el web, l’aplicació o qualsevol altre mitjà en línia de Reburn Studio i no fer ús de cap servei.

COMPTE

Cada client ha de crear un compte per poder fer ús dels serveis de Reburn Studio. Aquest compte és personal i intransferible. Heu de completar les vostres dades i la informació requerida de forma correcta i guardar la vostra contrasenya de forma segura. Teniu tota la responsabilitat de l’activitat associada al vostre compte. Heu d’avisar immediatament Reburn Studio per correu electrònic si noteu qualsevol ús fraudulent o no autoritzat del vostre compte.

TERMES DELS SERVEIS

Reburn Studio ven sessions d’entrenament esportiu així com serveis i productes associats. És obligatori reservar les sessions a què es vol assistir mitjançant el lloc web o a l’aplicació de Reburn Studio.

L’edat mínima per fer classes a Reburn Studio és de 18 anys, i tots els participants han d’acceptar aquests termes i condicions.

Reburn Studio ven sessions i paquets de sessions amb preus i característiques diversos, i tots són d’ús personal i intransferible.

Reburn Studio es reserva el dret a modificar els preus i les condicions dels serveis i s’obliga a publicar-ne la informació degudament a la seva pàgina web, a l’aplicació i a l’Studio.

Sessions estàndard amb diverses caducitats sempre des de la data de la compra del paquet:

 • Sessió individual: caducitat de 30 dies
 • 5 sessions: caducitat de 3 mesos
 • 10 sessions: caducitat de 6 mesos
 • 15 sessions: caducitat de 8 mesos
 • 20 sessions: caducitat de 9 mesos

Paquets amb caducitat mensual, que caduquen 30 dies després de la data de compra del paquet:

 • 4 sessions
 • 8 sessions
 • 12 sessions
 • 16 sessions
 • 20 sessions

La condició de membre Full Access permet l’accés il·limitat durant 30 dies des de la data de compra.

Un cop transcorregut el termini de caducitat de les sessions o paquets, deixaran de tenir validesa.

DEVOLUCIÓ
Els pagaments no estan subjectes a devolució ni a crèdit per serveis no usats.

CANCEL·LACIONS
Es poden cancel·lar les sessions reservades amb més de 12 hores d’antelació a l’inici de la sessió; si no fa la cancel·lació amb més de 12 hores d’antelació, es cobrarà la totalitat de la classe. Podeu cancel·lar les sessions a través del web o de l’aplicació o bé trucant a l’Studio. En el paquet Burn-Days, els paquets amb caducitat de 3 mesos o més es podran congelar per malaltia o lesió, si es presenta el justificant mèdic.

SISTEMES DE PAGAMENT
Per assistir a les classes haureu de reservar i pagar el servei que hàgiu triat a través de la web o l’aplicació o bé a l’Studio.

REGISTRE
Heu d’arribar com a mínim 10 minuts abans de l’inici de la sessió, identificar-vos i registrar-vos a recepció amb més de 5 minuts d’antelació a l’inici de la sessió; en cas contrari, la vostra plaça podrà cedir-se a una altra persona i la sessió es cobrarà igualment.

NORMES D’ÚS A L’STUDIO

 • Reburn Studio es reserva el dret d’admissió d’acord amb les seves polítiques comercials i a la capacitat de les classes.
 • És obligatori seguir les indicacions del personal de Reburn Studio.
 • Les sessions i paquets són intransferibles i no estan subjectes a devolució.
 • Reburn Studio no es fa responsable de la pèrdua, furt o danys que puguin patir els efectes personals dels clients en la instal·lació, inclosos els vestidors. Recomanem als clients que no hi deixin objectes personals de valor. El client n’és l’únic responsable.
 • Està prohibit accedir a l’Studio i la sala d’entrenament i fer-ne ús sense una reserva pagada i confirmada.
 • No es permet l’accés a la sala un cop iniciada la sessió.
 • És obligació del client avisar l’instructor abans de l’inici de la sessió en cas que tingui alguna lesió o malaltia o que sigui la seva primera classe a Reburn Studio.
 • És obligatori l’ús de tovallola a les classes per assecar la suor.
 • És obligatori l’ús de roba esportiva adequada.
 • És obligatori portar líquid a les classes per hidratar-se.
 • El client ha de tenir cura dels elements i instal·lacions i utilitzar-los de la manera que li hagin indicat. Està prohibit emportar-se cap element propietat de Reburn Studio, com ara les tovalloles o altres articles de gentilesa.
 • Cal deixar sempre la cinta de córrer totalment aturada abans de baixar-ne. No poseu cap element sobre de les cintes de córrer.
 • Queda prohibit manipular els equips d’àudio, il·luminació i altres. Aquests equips tan sols poden ser manipulats per personal intern.
 • Assegureu-vos que l’armariet queda ben tancat i recordeu-ne el número.
 • Els armariets es poden utilitzar únicament durant el temps que duri la classe. Reburn Studio no es fa responsable de la pèrdua i/o dany dels objectes personals. El client accepta que Reburn Studio no tindrà cap mena de responsabilitat en cas de danys o pèrdua dels béns guardats a l’armariet, tant si s’han produït per robatori com per furt, filtracions, incendi, trencaments o esdeveniments similars. El client s’obliga a no dipositar en els armariets articles de valor, elements perillosos, peribles, insalubres o il·legals. Les taquilles es buidaran diàriament i el contingut que s’hi trobi es guardarà durant 15 dies abans de donar-lo a beneficència.
 • Els clients no podran obrir els armariets d’altres clients amb el pretext d’haver oblidat on havien guardat les seves coses. L’obertura de l’armariet es farà mitjançant el procediment establert per Reburn i prenent-ne acta. Els clients accepten que s’obri el seu armariet com a resultat d’aquests procediments.
 • Tots els clients hauran de mantenir un comportament adequat i respectuós amb el personal i amb la resta de clients.
 • Els danys i/o desperfectes ocasionats per un client a la instal·lació o material de Reburn Studio per un mal ús obligaran el client a pagar-ne el cost de reparació o reposició, i Reburn Studio podrà finalitzar immediatament la prestació de serveis al client en qüestió per incompliment de les normes d’ús.
 • Està prohibit dur a terme activitats comercials a l’Studio, inclosa la venda o la promoció de productes o serveis.
 • No es permet l’entrada d’animals.
 • Els clients estan obligats a respectar la privacitat de la resta de clients i treballadors, per la qual cosa està prohibit fer fotografies, gravar, etc., a l’interior de l’Studio sense el consentiment de les persones presents.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El client declara que assisteix a Reburn Studio voluntàriament, sota el seu risc i responsabilitat exclusius, i manifesta en aquest acte que es troba en unes condicions de salut adequades, compatibles per dur a termel’entrenament físic d’alta intensitat que té lloc a Reburn Studio. El client està obligat en tot moment a informar oportunament Reburn Studio de qualsevol malaltia, dolor, molèstia o símptoma que manifesti.

El client coneix i accepta els riscos i els perills inherents a la naturalesa de l’entrenament d’alta intensitat que té lloc a Reburn Studio. El client sap que Reburn Studio recomana encaridament que consulti el metge abans d’iniciar l’entrenament. També accepta que alguns riscos no es poden eliminar, encara que es tinguin en consideració totes les mesures pertinents per evitar lesions. Sap i accepta que es poden produir lesions lleus com ara rascades, blaus o esquinços; lesions més greus com ara danys articulars o afectacions coronàries, i lesions catastròfiques com ara paràlisi o mort. El client ha de complir sempre les indicacions de seguretat tant escrites com verbals dels entrenadors i del personal.

El client accepta assumir qualsevol responsabilitat davant d’una lesió o mal que pugui patir a la instal·lació; a més a més, accepta alliberar de tota responsabilitat Reburn Studio, les seves entitats subsidiàries i els seus membres, empleats i representants. El client declara saber que, en cas que tingui algun problema de salut, s’està posant en risc en participar a les classes de Reburn Studio, de manera que no hauria de participar en cap sessió.


LOPD

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil Reburn Studio SL, amb CIF B66556259, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 44987, foli 100, full B473359, inscripció 1a. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui a través de www.reburn-studio.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Reburn Studio SL, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real. A més a més, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que efectuï, així com dels perjudicis que causi per aquest motiu a Reburn Studio SL o a tercers.

Reburn Studio SL no pot assumir cap mena de responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’internet de Reburn Studio SL.

Les pàgines d’internet de Reburn Studio SL poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, l’empresa no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, les imatges, els sons, les animacions, el programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de Reburn Studio SL o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública, total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de Reburn Studio SL.

De la mateixa manera, per accedir als serveis que Reburn Studio SL ofereix a través del lloc web, caldrà proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades als fitxers de Reburn Studio SL, on es tractaran amb la finalitat de poder-vos oferir els nostres serveis.

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, presencialment al carrer d’Amigó 14-16, 08021, de Barcelona (Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a info@reburn-studio.com.

D’altra banda, acceptar aquest Avís legal vol dir que consentiu expressament que Reburn Studio SL pugui enviar-vos comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que no vulgueu rebre aquest tipus de comunicacions, us podeu dirigir a Reburn Studio SL, a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@reburn-studio.com, i manifestar-hi la vostra voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per Reburn Studio SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Reburn Studio SL o de les persones físiques o jurídiques que s’esmentin. Quan se n’adquireix un producte o servei, Reburn Studio SL no confereix cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, sinó que es reserva tots aquests drets. Per a la cessió dels drets esmentats caldrà el consentiment previ per escrit per part del titular, de manera que el client no podrà posar aquests continguts a disposició de terceres persones.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a Reburn Studio SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la programació.

Reburn Studio SL ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades fiables i, tot i que s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Reburn Studio SL no pot garantir que en tot moment i tota circumstància aquesta informació sigui exacta, completa i actualitzada. En conseqüència, no s’hi ha de confiar com si ho fos. Reburn Studio SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest web.

Reburn Studio SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els enllaços o la informació que se’n derivi, sense necessitat d’avís previ. Reburn Studio SL no assumeix en cap cas responsabilitat com a conseqüència d’una utilització incorrecta del web per part de l’usuari, tant de la informació com dels serveis que s’hi inclouen.

En cap cas Reburn Studio SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat no seran responsables de perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, independentment de si procedeixen directament o indirecta de l’ús i/o difusió del web o de la informació que se’n derivi. Això inclou els virus informàtics, errors operatius o interrupcions en el servei, així com la transmissió o les fallades en la línia durant l’ús de la web, tant per connexió directa com per enllaç o per un altre mitjà. A tots els efectes legals, això constitueix un avís per a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments són factibles.

Reburn Studio SL no es fa responsable de les webs d’altri a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web d’altri es durà a terme per voluntat pròpia i a risc exclusiu de l’usuari. Reburn Studio SL no recomana ni garanteix la informació obtinguda a través d’un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació que s’hi hagi obtingut, inclosos altres vincles o webs, ni tampoc de la interrupció del servei o de l’accés, ni de l’intent de fer un ús (fraudulent o no) d’un vincle, tant en connectar al web de Reburn Studio SL com a l’hora d’accedir a la informació d’altres webs des d’aquest web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de Reburn Studio SL. Els drets de propietat intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, les seves pàgines i pantalles, la informació que contenen, la seva aparença idisseny, així com els hipervincles que s’hi estableixin a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Reburn Studio SL, en són propietat exclusiva, excepte que s’especifiqui una altra cosa expressament. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Reburn Studio SL o per les seves societats filials i/o dominades o bé per tercers. Qualsevol ús indegut per part de persones que no en siguin el titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest titular es podrà denunciar i perseguir a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats de la manera adient i han de ser respectats per totes les persones que accedeixin a aquesta pàgina. No és responsabilitat de Reburn Studio SL l’ús que l’usuari en pugui fer, i la responsabilitat exclusiva només recau en l’usuari mateix.

Tan sols es permet descarregar-ne els continguts o copiar o imprimir les pàgines d’aquest web per a ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d’aquest web sense l’autorització prèvia per escrit de Reburn Studio SL.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i hi són competents els jutjats i tribunals espanyols per a qualsevol qüestió relacionada amb la interpretació, l’aplicació i el compliment de les condicions generals. Mitjançant l’acceptació de les condicions generals recollides en aquest Avís legal, l’usuari renuncia expressament a qualsevol fur que, per l’aplicació de la Llei d’enjudiciament civil vigent, li pogués correspondre.


CONTACTE

Si teniu cap dubte sobre aquests termes i condicions o els serveis de Reburn Studio, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a l’adreça Reburn Studio, c/ Amigó, 14-16, 08021, Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a info@reburn-studio.com.

Aquests termes i condicions han estat actualitzats l’octubre del 2017.